Advokátska kancelária

Adresa: Garbiarská 16
04001 Košice
Telefón: +421-903-747504

V rámci tejto služby sú poskytované služby poradenského charakteru pre registrovaných užívateľov.

Ide výhradne o právne poradenstvo avšak v prípade záujmu Vám advokát poskytne ďalšie služby na komerčnej báze.

Právne poradenstvo poskytujeme v pracovné dni od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Ponúkame poradenstvo v oblasti mimosúdneho, súdneho a exekučného vymáhania Vašich pohľadávok, spisovanie návrhov a podnetov, zabezpečenie Vašich pohľadávok, právny rozbor Vášho problému, informácie a porada k spôsobu vymáhania Vašej pohľadávky, upomienky a výzvy dlžníkov podľa vzájomnej dohody, v prípade záujmu možná ďalšia spolupráca na komerčnej báze, ponúkame dôveryhodnosť, skúsenosti a doteraz získanú prax pri riešení Vašich problémov, ponúkame prevenciu predchádzanie Vašich problémov ak svoje problémy necháte vyriešiť u nás.

Naša kancelária poskytuje právne poradenstvo na týchto stránkach aj mimo riešenia vo veciach pohľadávok, to všetko v súlade so všeobecne záväznými predpismi SR V prípade Vášho záujmu začneme vymáhať Vaše pohľadávky alebo vykonáme iné úkony, potrebné na zlepšenie Vášho postavenia vo vzťahu k dlžníkovi.

Kontaktujte nás

*
*
*
*
TOPlist